Taller de Autoetnografias aplicadas a proyectos tecno-culturales

TALLER D’AUTOETNOGRAFIES ANALÍTIQUES APLICADES A PROJECTES TECNO-CULTURALS
Què són les autoetnografies i com es poden aplicar professionalment a la recerca etnogràfica?

Barcelona, 22, 25 i 29 d’abril de 2014 (UB)

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Impartit per: Dr. Jordi Colobrans Delgado
Dates: 22, 25 i 29 d’abril de 2014
Horari: de 16:00 a 19:00 h.
Lloc: 22/04 Aula 301, 25/04 Aula 312, 29/04 Aula 203, Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica, Facultat de Geografia i Història (UB, Campus Raval) Montalegre 6-8, Barcelona
Informació: c/e acpa@antropologia.cat // Tel 93 410 37 77
Inscripció oberta: https://docs.google.com/forms/d/17EJs3C43E3vKfWJXUTUk-a0d6uIqBN2vIkbLoPelSmM/viewform (Màxim 15 persones)
Preus: Estudiants i socis ACPA: 55 €; No socis: 75 €
Organitza: Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA) / Livinglabing

Col·labora: Institut Català d’Antropologia (ICA), Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica, Facultat de Geografia i Història (UB)

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Les autoetnografies analítiques són un mètode de treball, un tipus d’autoetnografies aplicades que permeten recollir, generar, ordenar i analitzar coneixements de manera focalitzada i selectiva. Pertanyen, doncs, al grup de les etnografies ràpides (Quick Ethnographies, Rapid Assessment) o de “guerrilla” (Guerrilla UX Research) que s’usen en la Business Anthropology, Design Anthropology, Market Anthropology i Techno-Anthropology.
Les autoetnografies analítiques permeten documentar i posar en valor l’experiència de l’observació participant, del diari de camp, i l‘organització de les notes de camp. Permeten gestionar de manera àgil el procés d’acumulació de coneixement al llarg d’una recerca.
Tal i com les desenvoluparem en aquest taller, les autoetnografies analítiques són escrites per investigadors que tenen un triple rol en la recerca. Fan d’usuaris, d’investigadors i de consultors. Com a usuaris procuren tenir les mateixes experiències que la resta d’usuaris, com investigadors observen als usuaris i s’observen a sí mateixos fent d’usuaris (observació participant) i, com a consultors, al final de la seva recerca, presenten un informe al client perque dissenyadors, desenvolupadors, comunicadors  i  els responsables del projecte puguin fer millor la seva feina.
L’instrument és aplicable a múltiples contextos. En aquest taller treballarem amb l’escenari concret del disseny i desenvolupament de plataformes informàtiques complexes i grans webs en línia.
L’objectiu d’aquest taller és capacitar als assistents en l’us de l’autoetnografia analítica com eina de treball professional en un context d’investigació real.
PROGRAMA
El taller és intensiu i es farà en tres sessions de tres hores.
Sessió 1: Presentació de l’instrument i aplicacions.
Sessió 2: Anàlisi d’experiències professionals amb autoetnografies.
Sessió 3: Treballar amb autoenografies de manera col·laborativa
Sessió 1: Les autoetnografies com a document i com a instrument de gestió de la recerca. Tipus d’autoetnografies i altres narratives personals. Aplicacions de les autoetnografies. Exemples recents. Les autoetnografies, eina dels usuaris-investigadors. La introspecció com a mètode.  La reflexivitat. Fonamentació teòrica: fenomenologia, constructivisme. Etnometodologies. Learning-by-doing. Treballar amb autoetnografies. Qüestions pràctiques. Exercicis.
Sessió 2: Repàs dels exercicis i comentaris. Anàlisi de 4 cassos de recerques realitzades amb autoetnografies analítiques: Scratch4Arduino al Citilab de Cornellà, Plataforma eLearning de Sefed On line de Fundació Inform, Carpeta Personal de Salut del CatSalut de La Generalitat de Catalunya, i Turisme BCN de Magma Cultura. Exercicis.
Sessió 3: Repàs dels exercicis i comentaris. La gestió del coneixement de les autoetnografies. El treball col·laboratiu. Qüestions pràctiques. L’informe final i els seus annexos. Valoració del taller.
***ATENCIÓ: Cal portar ordinador a l’aula
CERTIFICAT ACPA
El certificat d’assistència i aprofitament del taller s’expedirà a les persones que hagin assistit a les 3 sessions.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
En finalitzar el taller 5 alumnes tindran l’oportunitat de col·laborar en un projecte de recerca a temps parcial en el que utilitzarem aquest instrument juntament amb l’observació participant, entrevistes in situ i tallers amb usuaris com a principals fonts de recollida i generació de dades articulades des d’una autoetnografia analítica.
BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

  • Anderson, Leon (2006). “Analytic autoethnography” en Journal of Contemporary Ethnography, vol. 35, nº 4, pp. 373-395
  • Colobrans, Jordi (2013) “Autoetnografías aplicadas al mundo de la innovación. Usos de las autoetnografías analíticas en la exploración de plataformas informáticas, programas de formación innovadores e investigación de mercados”. En Actas del XI Congreso Español de Sociología. FES, Universidad Complutense de Madrid, 10-12 julio 
  • Chang, Heewon (2008). Autoethnography as method, Left Coast Press, Walnut Creek, CA
  • Chang, Heewon; Ngunjiri, Faith, Wambura; Hernandez, Kathy-Ann C. (2013). Collaborative Autoethnography, Left Coast Press, Walnut Creek, CA